A La Bonne Heure

Kolekcja La Bonne Heure jest zaprojektowana do codziennego u?ytkowania i charakteryzuje si? klasycznym designem. W jej sk?ad wchodz? kubki o pojemno?ci 320 ml i 250 ml oraz fili?anki 90 ml przeznaczone do ró?nych napojów, takich jak kawa, herbata, gor?ca czekolada czy espresso. Jest praktyczna i czaruj?ca. Fili?anki wchodz? idealnie jedna w drug?, wi?c nie zajmuj? du?o miejsca i ?atwo je zmie?ci? w szafce. Dodatkowo solidna r?czka u?atwia wygodne trzymanie. Gama jest zaprojektowania do bardzo gor?cych p?ynów i wytrzymuje temperatur? do 130°C.