Cadix

Cadix to kolekcja z bia?ego szk?a opalowego z urokliwym efektem draperii na obrze?ach. Pofalowane wyko?czenia kolekcji s? jej wyró?nikiem i przejawem niepodwa?alnego stylu. W kompletnej kolekcji na ka?dy dzie? znajduj? si? talerze p?askie 27,5 cm i 25 cm, talerze g??bokie 23,5 cm i 22,5 cm oraz talerze deserowe 19,5 cm. Dodatkowymi elementami s? uniwersalne miseczki oraz fili?anki i spodki 220 ml. Kolekcja Cadix jest wykonana ze szk?a hartowanego odpornego na uderzenia.