Carine

Postaw na nowoczesno?? i urok tej kolekcji naczy?. ?mia?e linie zaokr?glonego kwadratu dodaj? delikatno?ci nakryciu sto?u. Kolekcja Carine sk?ada si? z talerzy p?askich 27 cm, talerzy g??bokich 21 cm i talerzy deserowych 19,5 cm. Kolekcja wyst?puje w czterech kolorach, które mo?na ze sob? dowolnie ??czy?: czarny, bia?y, niebieski i turkusowy. W sk?ad kolekcji Carine wchodz? tak?e salaterki, miseczki, fili?anki i spodki dost?pne w kolorze czarnym i bia?ym. Mo?na u?ywa? w kuchence mikrofalowej i zmywarce.