Diwali

Nowoczesny i ponadczasowy design kolekcji Diwali sprawia, ?e jest to kolekcja uniwersalna: sprawdzi si? zarówno na co dzie?, jak i od ?wi?ta. Dost?pna jest w pi?ciu kolorach szk?a opalowego: bia?y, niebieski, turkusowy, szary i szary marmurek. Mo?na je ?wietnie ??czy? z elementami z czarnego szk?a. Gama Diwali sk?ada si? z talerzy p?askich, talerzy g??bokich, talerzy deserowych, a tak?e salaterek i miseczek. Kolekcja zosta?a te? poszerzona o okr?g?e i owalne pó?miski. Diwali nadaje si? do u?ycia w kuchence mikrofalowej i zmywarce.