Harena

Kolekcja Harena harmonijnie ??czy prostot? i nowoczesno??. Naczynia z tej kolekcji szybko stan? si? ulubionym towarzyszem codziennych posi?ków. Kolekcja Harena ??czy biel i czer?. W jej sk?ad wchodz? talerze p?askie, talerze g??bokie, talerze deserowe, miseczki uniwersalne, du?e salaterki oraz miseczki na zup?. Dope?nieniem ca?o?ci s? te? okr?g?e i owalne pó?miski z bia?ego szk?a opalowego. Naczynia s? wykonane ze szk?a hartowanego odpornego na wyszczerbienia. Nadaj? si? do u?ywania w kuchence mikrofalowej i w zmywarce.