Nuevo

Nuevo to kolekcja stawiaj?ca na przejrzysto??, dzi?ki której ukazuje si? kreatywno?? napojów ka?dego dnia. W gamie s? ró?ne formaty: kubki 400 ml i 320 ml na cappuccino, latte i gor?c? czekolad?. Fili?anki 250 ml, 220 ml i 90 m do espresso oraz fili?anka jumbo 500 ml na pyszne napoje. Kolekcja Nuevo wyró?nia si? praktycznym uchem, które u?atwia trzymanie, oraz odporno?ci? na wysok? temperatur?.