Trianon

Ciesz?ca si? ogromnym uznaniem kolekcja Trianon jest wyrazem francuskiego wyrafinowania i zami?owania do klasyki. Gama naczy? charakteryzuj?cych si? falk? na brzegu sk?ada si? z talerzy p?askich, talerzy g??bokich, talerzy deserowych, a tak?e salaterek misek i miseczek. Dope?nieniem s? okr?g?e i owalne pó?miski oraz kubki i fili?anki. Tradycyjna kolekcja Trianon zosta?a zaprojektowana tak, aby u?atwi? zadania w kuchni, a jej cech? wyró?niaj?c? jest lekko??. Naczynia s? wykonane ze szk?a hartowanego, które jest odporne na wyszczerbienia, wielokrotne zmywanie w zmywarce i u?ywanie w kuchence mikrofalowej.