Smart Cuisine Carine

Naczynia do zapiekania Smart Cuisine Carine cechuj? si? niedo?cignion? lekko?ci?. Kolekcja jest bardzo mile widziana przy stole, poniewa? ?wietnie si? uzupe?nia z innymi naczyniami dzi?ki minimalistycznemu i klasycznemu designowi. Naczynia do zapiekania u?atwiaj? podawanie gor?cych da? z pieca. W kolekcji Carine s? dost?pne trzy kszta?ty: owalny, kwadratowy i prostok?tny. Do s?odkich wypieków s? przewidziane kokilki, pojemniczki do crčme brűlée oraz formy na tarty. S? bardzo praktyczne, poniewa? mo?na je uk?ada? pi?trowo i zmywa? w zmywarce. Mo?na w nich piec w temperaturze do 250°C.