Smart Cuisine Wavy

Kolekcja Smart Cuisine Wavy o nowoczesnych liniach b?dzie designerskim elementem na zastawionym stole. Naczynia w kszta?cie prostok?tnym, owalnym i okr?g?ym s? wykonane ze szk?a opalowego przystosowanego do pieczenia. ?wietnie sprawdzaj? si? do przygotowania zapiekanek, pieczeni i wszystkich da? przygotowywanych w piekarniku. W kolekcji Smart Cuisine Wavy s? tak?e formy i kokilki do przygotowania s?odkich deserów. Naczynia zosta?y zaprojektowane z my?l? o u?atwieniu pracy w kuchni. S? praktyczne, ?atwo si? je myje i mo?na w nich piec w temperaturze do 250°C.