Ammonite

Nieregularny kszta?t talerzy inspirowany wygl?dem muszli jest obecnie bardzo modnym trendem. Kolekcja Ammonite sk?ada si? z talerza p?askiego 26 cm, talerza g??bokiego 21 cm i talerza deserowego 19,5 cm. Dost?pna jest tak?e salaterka 23 cm i miseczka 14,5 cm. Tak? zastaw? mo?na pi?knie nakry? stó? na spotkanie w gronie przyjació?. Kolekcja Ammonite jest wykonana ze szk?a hartowanego odpornego na uderzenia i wielokrotne mycie w zmywarce.