Aspen

Kolekcja Aspen inspirowana kszta?tem li?ci topoli jest ro?linnym elementem nakrycia sto?u w domu. Ta kolekcja ze szk?a inspirowana przyrod? sk?ad si? z salaterek 27 cm i 23 cm oraz z miseczek 12 cm, w których bardzo ?adnie prezentuj? si? ró?ne sa?atki. Kolekcja Aspen zosta?a zaprojektowana z my?l? o u?atwieniu ?ycia w kuchni. Naczynia mieszcz? si? jedno w drugim, wi?c ?atwo uporz?dkowa? je w szafce. S? wykonane ze szk?a hartowanego odpornego na wyszczerbienia oraz u?ywanie w kuchence mikrofalowej i zmywarce.