Cocoon

W kolekcji Cocoon znajduj? si? salaterki 24 cm i 18 cm, a tak?e miseczki 12 cm. Proste i uniwersalne salaterki s?u?? do podawania zarówno sa?atek, jak i g?ównych da?. Zaokr?glony brzeg umo?liwia wygodny chwyt d?oni?. Kszta?t brzegów i dna umo?liwia zastosowanie miksera lub wyrabianie ciasta. Kolekcja Cocoon jest przeznaczona do codziennego u?ytkowania: salaterki wchodz? jedna w drug?, s? odporne na odpryski, mo?na je my? w zmywarce i u?ywa? w kuchence mikrofalowej.