Cosmos

Kolekcja Cosmos jest wprost niezb?dna w kuchni! Gama proponuje szeroki wybór przejrzystych salaterek oraz miseczek o ró?nej pojemno?ci. Prosta i praktyczna kolekcja Cosmos s?u?y i do przygotowania, i do serwowania posi?ków. To bardzo praktyczne rozwi?zanie. Naczynia mo?na u?ywa? w kuchence mikrofalowej i w zmywarce. Salaterki mieszcz? si? jedna w drug?, wi?c zajmuj? mniej miejsca. Produkty z kolekcji s? bardzo odporne na uderzenia i wyszczerbienia.