Cottage

Lekko t?oczona gama Cottage b?dzie nowym urokliwym elementem wyposa?enia. Jej autentyczny styl podkre?li dusz? domu. Dzi?ki grom kontrastów kolekcja doda nieco poezji do codzienno?ci. Jest dost?pna w ponadczasowych kolorach granitu i czerni, a jego rodzinny i domowy duch b?dzie pasowa? na ka?d? okazj?. Kolekcja sk?ada si? z talerzy p?askich 25 cm, talerzy g??bokich 20 cm i talerzy deserowych 18 cm. Naczynia Cottage s? wykonane ze szk?a hartowanego, które jest odporne na wyszczerbienia, wielokrotne zmywanie w zmywarce i u?ywanie w kuchence mikrofalowej.