Diana

Nowoczesny talerz z unikalnym efektem mineralnym wyra?a pragnienie powrotu do natury. Wyrafinowana kolekcja Diana swoim wyj?tkowym czarnym i matowym wyko?czeniem stworzy wysmakowany efekt. Elegancki, nowoczesny i minimalistyczny charakter pasuje na ka?d? okazj?. Kolekcja sk?ada si? z talerzy p?askich 25 cm, talerzy g??bokich 20 cm i talerzy deserowych 18 cm. Naczynia Diana s? wykonane ze szk?a hartowanego, które jest odporne na wyszczerbienia, wielokrotne zmywanie w zmywarce i u?ywanie w kuchence mikrofalowej.