Empilable Caps

Naczynia z kolekcji Empilable Caps b?d? niezast?pionym wsparciem w przygotowaniu ró?nych da?. Zastosowanie znajd? tu miski z pokrywk? oraz mniejsze miseczki o ró?nej pojemno?ci. Dzi?ki pokrywkom naczynia s? wielofunkcyjne: mo?na w nich przygotowywa?, gotowa?, podawa? i przechowywa? ?ywno??! Kolekcja Empilable Caps jest wykonana ze szk?a hartowanego odpornego na uderzenia i wyszczerbienia. Praktycznym atutem jest ?atwo?? przechowywania. No i nie mo?na pomin?? jej czaruj?cej lekko?ci. Mo?na u?ywa? w zmywarce i kuchence mikrofalowej.