Empilable

Niezale?nie od tego, czy na ?niadanie wolisz kaw?, czy te? mo?e herbat?, kolekcja Empilable oczaruje funkcjonalno?ci? tak po??dan? w codziennym ?yciu. W gamie s? trzy rozmiary fili?anek z bia?ego szk?a opalowego o prostym wzorze. Ka?dy napój od aromatycznej herbaty z mlekiem b?dzie smakowa? idealnie. Warto podkre?li? te? praktyczn? stron? kolekcji: fili?anki wchodz? jedna w drug?, wi?c ?atwo je pouk?ada? na pó?ce, a zgrabne ucho u?atwia trzymanie. W dodatku wytrzymuj? temperatur? do 130°C. W kolekcji Empilable s? tak?e salaterki i miski, w których mo?na przygotowywa? i serwowa? ró?ne dania.