Everyday

Czysta biel i idealnie okr?g?y kszta?t talerzy Everyday dodadz? pi?kna codziennym posi?kom. Lekka i delikatna kolekcja talerzy z wysokimi brzegami wzmocni smak obfitych posi?ków. Kolekcja Everyday sk?ada si? z talerzy p?askich 26,5 cm i 24 cm, talerzy g??bokich 22 cm i talerzy deserowych 19 cm. Dope?nieniem s? salaterki 24 cm oraz miseczki 12 cm. Gama Everyday jest wykonana ze szk?a opalowego o bardzo du?ej odporno?ci na wyszczerbienia. Dodatkowym atutem praktycznym jest mo?liwo?? u?ywania w zmywarce i kuchence mikrofalowej.