Feston

Kolekcja Feston z pofalowanymi brzegami sk?ada si? z talerzy p?askich 27 cm i 25 cm, talerzy g??bokich 23 cm i talerzy deserowych 19 cm. S? idealne do zdobienia sto?u od ?niadania po kolacj?. Dope?nieniem gamy s? uniwersalne salaterki i miseczki. W kolekcji Feston s? tak?e pó?miski okr?g?e, owalne oraz g??bokie do kreatywnego serwowania ró?nych da?. Naczynia s? wykonane ze szk?a hartowanego odpornego na uderzenia, wi?c sprawdz? si? w codziennym u?ytkowaniu. Nadaj? si? do mycia w zmywarce i u?ywania w kuchence mikrofalowej.