Friends’ Time Experience

Friend’s Time Experience to niepowtarzalna kolekcja, które daje mo?liwo?? podró?y na po ca?ym ?wiecie dzi?ki swojej ?mia?ej formie! Naczynia do serwowania i spo?ywania przenios? w odleg?e zak?tki podczas delektowania si? ró?norodnymi daniami kuchni ?wiata. Talerze ze szk?a opalowego s? dost?pne w kolorze bia?ym i turkusowym oraz w wersji ze szk?a czarnego, co w po??czeniu nada sto?owi profesjonalny i wyrafinowany wygl?d. Dzi?ki czterem dost?pnym rozmiarom kolekcja Friend’s Time Experience obejmuje kuchnie ze wszystkich kra?ców ?wiata: od tad?inu po sushi! Kolekcja jest wykonana ze szk?a hartowanego odpornego na wyszczerbienia. Mo?na u?ywa? w kuchence mikrofalowej i zmywarce.