Friends’ Time

Kolekcja Friend’s Time to zaproszenie do podró?y! W gamie s? talerze poka?nych rozmiarów, które wprost zach?caj? do biesiadowania w towarzystwie. Ka?dy znajdzie co? dla siebie: mi?o?nicy smakowitej pizzy, amatorzy steków, wielbiciele makaronów czy degustatorzy mezze. Talerze Friend’s Time s? wykonane z bia?ego szk?a opalowego, ale wyst?puj? te? w wersji czarnej, co daje szersze pole do popisu przy planowaniu nakrycia sto?owego. Kolekcja jest wykonana ze szk?a hartowanego odpornego na wyszczerbienia i u?ytkowanie w kuchence mikrofalowej.