Plumi

Plumi to najlepsze rozwi?zanie dla trwa?ej i stylowej zastawy sto?owej! Kolekcja czarnych talerzy jest wykonana w 70% z materia?u pochodz?cego z recyklingu szk?a z naszej fabryki. W ten sposób Plumi przyczynia si? do zmniejszenia naszego ?ladu w?glowego. Lekka i delikatna kolekcja talerzy sk?ada si? z talerzy p?askich 26,5 cm i 24 cm, talerzy g??bokich 22 cm i talerzy deserowych 19 cm. Praktyczne w u?yciu naczynia Plumi s? odporne na wyszczerbienia, wielokrotne zmywanie w zmywarce i u?ywanie w kuchence mikrofalowej.