Accessories

Luminarc oferuje szerok? gam? artyku?ów ze szk?a przydatnych ka?dego dnia. Do obowi?zkowych elementów wyposa?enia ponadczasowej kuchni mo?na zaliczy?: kieliszek do jajek z kurk?, maselniczk? z krow? lub g?adk?, prask? do cytrusów. Krótko mówi?c, jest tu wszystko do przyrz?dzenia ?niadania, które doda energii na ca?y dzie?. Do przygotowania najbardziej nawet wymy?lnych da? s?odkich lub wytrawnych z pewno?ci? przyda si? miarka. Kolekcja jest wykonana ze szk?a hartowanego odpornego na uderzenia i wyszczerbienia. Naczynia mo?na my? w zmywarce.