Black Box

Kolekcja Black Box to odwa?na propozycja dla kreatywnych. Jest wykonana w 70% ze szk?a pochodz?cego z recyklingu w naszej fabryce. ??czy w sobie trwa?o??, funkcjonalno?? i styl. Jest to gama produktów przydatna do przygotowania wi?kszej ilo?ci jedzenia na raz, a nast?pnie porcjowania i zamro?enia. Nieprzezroczysta czarna podstawa podkre?la kreatywno??, a jednocze?nie chroni ?ywno??. Odporne i szczelne pojemniki mo?na ?atwo zabiera? ze sob? do pracy czy w podró?. Dzi?ki odpowietrznikowi na pokrywce jedzenie w pojemniku mo?na podgrzewa? w kuchence mikrofalowej bezpo?rednio po wyj?ciu z zamra?arki bez zdejmowania pokrywki chroni?cej przed pryskaniem jedzenia. Wszystkie pojemniki mo?na zmywa? w zmywarce. Ta kolekcja jest dost?pna w kilku opcjach prostok?tnych, kwadratowych i okr?g?ych.