Pure Box Active

Pure Box Active proponuje praktyczne pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportowania posi?ków. Pokrywki zamykane na cztery klipsy zapewniaj? hermetyczno??, zabezpieczaj? przed wymian? powietrza oraz chroni? przed bakteriami. U?atwi? ?ycie codzienne, wypad na piknik czy zabranie ze sob? drugiego ?niadania. Pokrywki s? wyposa?one w zaworek, dzi?ki czemu danie z zamra?arki mo?e trafi? bezpo?rednio do mikrofalówki. Do wyboru jest a? dziewi?? obj?to?ci i trzy ró?ne kszta?ty: okr?g?e, kwadratowe i prostok?tne. W kolekcji Pure Box Active jest tak?e lunchbox ze sztu?cami. To kompletny zestaw do odgrzania obiadu w pracy. Wszystkie pojemniki mo?na zmywa? w zmywarce.