Coca Cola

Coca Cola i Luminarc, 40 lat wspó?pracy ku rado?ci wielbicieli legendarnego napoju. Efektem wspó?pracy z Coca Cola s? ró?norodne i oryginalne kolekcje, które towarzyszom u?ytkownikom przy ka?dej okazji. Dost?pne s? szklanki od 270 ml do 400 ml, talerz 17 cm i miseczka 500 ml. Kolekcje maj? niepowtarzalne motywy: Coca Cola Caps, Coca Cola Mirror, Coca Cola Genuine oraz Coca Cola Frozen. Metaliczne kolory, efekt szronu czy zupe?na przejrzysto?? – ka?da kolekcja ma w sobie co? innego i oczarowuje oryginalno?ci?.