Cocktail Bar

Cocktail Bar to niezast?piona kolekcja dla amatorów drinków. Spe?ni oczekiwania smakoszy i mi?o?ników sp?dzania czasu w dobrym towarzystwie. W gamie s? dwa kieliszki o ró?nej pojemno?ci. Ka?dy kszta?t kieliszka odpowiada innemu przeznaczeniu: 700 ml do drinków z owocami lub lodem, 300 ml do aperitifów. W shakerze z podzia?k?, który uzupe?nia kolekcj?, mo?na przygotowa? najbardziej znane po??czenia i opanowa? do perfekcji sztuk? mieszania smaków. Mo?na zmywa? w zmywarce.