Equip Home

Harmonijny i nowoczesny kszta?t kolekcji Equip Home budzi przyjemne doznania estetyczne nawet w zwyk?e dni. W gamie s? kieliszki do wina i do szampana (170 ml) idealne do serwowania ulubionych napojów. Kieliszki doskonale uzupe?niaj? si? z wysokimi i niskimi szklankami do napojów niealkoholowych. Equip Home to kolekcja ciesz?ca si? uznaniem ze wzgl?du na walory praktyczne i funkcjonalne. Naczynia mo?na my? w zmywarce i z ?atwo?ci? mieszcz? si? w szafkach, poniewa? wchodz? jedne w drugie.