Funambule

Lekkie szklanki o proporcjonalnej formie ze schodkowym zag??bieniem s? dost?pne w dwóch wielko?ciach: wysoka 320 ml i niska 270 ml. S? idealne do podawania soków owocowych i wody. Fili?anki mo?na ustawia? pi?trowo, wi?c nie zajmuj? du?o miejsca i ?atwo je zmie?ci? w szafce. W kolekcji Funambule jest tak?e karafka 1000 ml w wersji z naturalnym korkiem lub bez korka. Szklanki s? wykonane z praktycznego szk?a hartowanego odpornego na uderzenia.