La Cave

Kolekcja La Cave jest tak u?yteczna, ?e staje si? nieodzowna. W jej sk?ad wchodz? przejrzyste kieliszki o pojemno?ci 470 ml, 360 ml i 260 ml. Mo?na w nich serwowa? wina czerwone i bia?e. Kieliszek 360 ml wyst?puje tak?e w wersji z efektem szronu, która jest zalecana do win ró?owych. Dost?pny jest tak?e kieliszek w wersji La Cave Frost o pojemno?ci 160 ml do win musuj?cych. Gam? dope?niaj? szklanki wysoki i niskie do ulubionych napojów. Kolekcja La Cave cieszy si? uznaniem za trwa?o?? i mo?liwo?? zmywania w zmywarce.