Vigne

Kolekcja Vigne o ponadczasowym wzornictwie ?wietnie si? prezentuje na stole zarówno na co dzie?, jak i podczas wyj?tkowych uroczysto?ci. W kolekcji s? szklanki z grubym dnem, które podkre?laj? wygl?d serwowanych napojów. Do wyboru s? dwie pojemno?ci: 350 ml i 320 ml. Mo?na si? nimi cieszy? w ka?dej chwili. Szklanki s?u?? do podawania wody, soków owocowych czy napojów gazowanych. Praktycznym atutem jest mo?liwo?? mycia w zmywarce.